Organizator:

BESKIDY - POLSKA MARKA TURYSTYCZNA

Podziel się

Marka Beskidy została zbudowana wokół jednego z najbardziej rozpoznawalnych pasm górskich w Polsce. Beskidy są marką o transgranicznym potencjale, obejmując częściowo obszar Czech i Słowacji. Jednym z głównych celów przyjazdów jest turystyka aktywna, zimą: narciarska i snowboardowa, latem: turystyka górska piesza. Beskidy obejmują swoim zasięgiem tereny o bardzo bogatym folklorze. Autentyczność rozumiana jako silne utożsamianie się społeczności lokalnej z własną kulturą stanowi ogromny potencjał dla regionu przyciągający turystów pragnących doświadczyć lokalnego folkloru. Atutem regionu jest także zróżnicowany pejzaż kulturowy, ukształtowany w wyniku gospodarki pasterskiej. W Beskidach zachowało się dużo przykładów architektury drewnianej, zarówno świeckiej, jak i sakralnej. Sztukę ludową spotyka się w budownictwie, wyposażeniu wnętrz, przedmiotach codziennego użytku i narzędziach pracy.