Organizator:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: GREEN VELO

Podziel się

 

Rowerowa trasa turystyczna o nazwie Green Velo przebiega przez pięć województw Polski z tzw. ściany wschodniej – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Liczy ona łącznie około 2.000 kilometrów. W części poprowadzona jest istniejącymi drogami, w części wydzielonymi drogami dla rowerów. Pozwala obejrzeć ciekawe krajobrazowo i bogate w zabytki obszary wspomnianych regionów.

W województwie warmińsko-mazurskim trasa ma 397 km długości, z czego około połowa poprowadzone jest wydzielonymi drogami dla rowerów, których większość jest w środkowej i wschodniej części trasy. Po Green Velo można przejechać od Elbląga, przez Frombork, Braniewo, Pieniężno, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Korsze, Węgorzewo po Gołdap i wschodnią granice regionu, by kontynuować podróż po Suwalszczyźnie. Szlak jest dobrze oznakowany metalowymi tabliczkami w kolorze pomarańczowym, na których jest logo szlaku. Są także informacje o odległościach miedzy miejscowościami i atrakcjach istniejących na szlaku i w jego okolicy oraz oznakowanie szlaków bocznych wiodących do ciekawych miejsc czy węzłów komunikacyjnych. Na szlaku turysta znajdzie tzw. miejsca obsługi rowerzystów, rozmieszczone w niezbyt wielkich odległościach, zadaszone, z parkingiem dla rowerów, dające schronienie na wypadek załamania pogody, czy okazję do wypoczynku.

Na Warmii i Mazurach szlak biegnie przez trzy tzw. królestwa rowerowe. Termin ten używany jest do opisania ciekawych obszarów wokół szlaku. W zachodniej części regionu, w okolicy Elbląga mówimy o Królestwie Zalewu Wiślanego, następnie mamy królestwo Warmia i okolice, a we wschodniej części szlaku królestwo Północne Mazury.

W każdym z tych wymienionych „królestw” wyznaczone zostały w terenie lub tylko opisane w przewodnikach trasy okrężne, pozwalające na zrobienie wycieczki całodziennej w okolicy głównego szlaku. Będąc na przykład w Braniewie można wybrać się nad jez. Pierzchalskie, największe jezioro zaporowe w regionie, i zobaczyć mająca 100 lat elektrownię wodną.  Z Górowa Iławeckiego warto dojechać do wsi bocianiej Żywkowo, by podziwiać gniazdujące tam ptaki. W okolicy Węgorzewa jedna z wycieczek prowadzi wokół drugiego co do wielkości w Polsce jez. Mamry. Z Gołdapi można się wybrać na Wzgórza Szeskie i dojechać do parku safari. Choć to oczywiście tylko przykłady tras. Takich wycieczek w  regionie jest bowiem aż dwadzieścia.

Szczegółowe zaplanowanie trasy umożliwiają zarówno wydawnictwa, w tym mapy( dostępne m.in. w Wojewódzkim Centrum Informacji Turystycznej w Olsztynie), jak i portal www.greenvelo.pl. Ma on rozbudowane funkcje pozwalające na poznanie walorów i atrakcji na szlaku, ale także dobranie odcinka zgodnie z własnymi zainteresowaniami i sprawnością fizyczną.

W naszym regionie szlak Green Velo nie jest technicznie trudny. Poza niewieloma podjazdami na Wysoczyźnie Elbląskiej i w kilku innych miejscach nie wymaga on dużego wysiłku, choć prowadzi przez ciekawy krajobrazowo obszar z wieloma zabytkami – znanymi, ale zawsze wartymi odwiedzenia takimi jak Stare Miasto w Elblągu, Wzgórze Katedralne we Frombork, zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim. Na trasie są też mniej znane przez turystów Braniewo, Pieniężno, Górowo Iławeckie i inne niewielkie miejscowości.

Największe możliwości jazdy wydzielonymi drogami rowerowymi są we wschodniej części szlaku. Rozpoczynając od stacji PKP w Korszach można aż do Gołdapi dojechać takimi drogami. Dobrym punktem startu jest też Kętrzyn, z którego prowadzi do Srokowa (z wyjątkiem 6 km odcinka – który trzeba pokonać drogami gminnymi) wydzielona droga dla rowerów. W okolicy Węgorzewa jest poza tym kilka innych dróg rowerowych skomunikowanych z Green Velo. Pozwalają one odbycie dodatkowych wycieczek z jednego punktu wypadowego.  Możemy wówczas zaliczyć mała pętlę węgorzewską. Dojedziemy też do Pozezdrza przez Ogonki. Prawie całą trasę do znanej piramidy w Rapie pokonamy bez styczności z ruchem samochodów. Niewielki ruch samochodowy jest na proponowanych na portalu www.greenvelo.pl   trasach wycieczek rowerowych, które biegną zwykłymi drogami.

Podobnie wyglądają wycieczki w okolicy miejscowości uzdrowiskowej Gołdap, na przykład ta w kształcie pętli biegnąca przez Wzgórza Szeskie dobrze utrzymaną szutrówką doprowadzi nas do Tatarskiej Góry i parku safari w Zatykach. Wprawdzie wjedziemy na wysokość niemal 300 m npm. , ale zjazd po wydzielonej ścieżce rowerowej wzdłuż szosy krajowej pozwoli odpocząć i cieszyć się łatwo osiągniętą sporą szybkością.

Szlak Green Velo w województwie warmińsko-mazurskim pozwala więc odwiedzić znane atrakcje, ale także poznać obszary rzadko opisywane w przewodnikach, na których rowerzysta będzie miał przyjemność poczuć się odkrywcą!

Więcej informacji:

www.greenvelo.pl