Organizator:

WIELKOPOLSKA: MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE

Podziel się

Położony na południowo-wschodnim brzegu Jeziora Gosławskiego zamek nie przypomina disneyowskich założeń zamkowych z naszych wyobrażeń i może wydawać się skromny. Trzeba jednak pamiętać, że miał on spełniać przede wszystkim funkcję obronną. Stąd jego szczególna lokalizacja na wąskim, piaszczystym półwyspie, otoczonym z trzech stron wodami jeziora i bagnami. Takie usytuowanie sprawiało, że zamek dostępny był jedynie od strony wschodniej. Obronnej roli zamku podporządkowany jest również jego kształt: niewysoki i krępy, budynek pozbawiony jest wież i blank, otoczony murem wyposażonym w gniazda działowe. Zamek w latach 1420-26 ufundował i przeznaczył na swoją siedzibę Andrzej Łaskarzyc herbu Godziemba – biskup poznański, dyplomata epoki jagiellońskiej, reprezentant Polski w procesach z Krzyżakami. Nigdy jednak w zamku nie mieszkał, zmarł bowiem w 1426 roku, przed ukończeniem prac.

Jak każda wiekowa siedziba, tak i zamek w Koninie ma swoje tajemnice. Legenda głosi, że w zamku po dziś dzień mieszka dawny właściciel Gosławic, Konstanty Lubrański. W ten sposób odbywa pokutę za wyrządzone za życia krzywdy. Miejcie więc oczy szeroko otwarte, bo Lubrański podróżuje ponoć na smoku, a towarzyszą mu diabły oraz jego kompani i dziedzice.

Współcześnie zamek gotycki jest siedzibą Muzeum Okręgowego w Koninie. Można w nim zobaczyć między innymi stałe wystawy Konin poprzez wieki, Judaika i Pradzieje ziemi konińskiej, a także jedną z najbogatszych w Polsce kolekcji biżuterii, pozostającą w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego. Tutaj również prezentowane są zbiory Gabinetu Numizmatycznego oraz eksponaty z kolekcji Działu Sztuki, a także unikatowa w skali kraju wystawa poświęcona historii oświetlenia. W bliskim sąsiedztwie zamku znajduje się m.in. skansen etnograficzny oraz klasycystyczny spichlerz.

 

Więcej informacji:

www.muzeum.com.pl

Facebook