Organizator:

WIELKOPOLSKA: PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

Podziel się

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach / Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska

 

Nagroda specjalna w  2019 w Konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Park Orientacji Przestrzennej to wyjątkowy w Europie model przestrzeni służącej rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Otwarta strefa rekreacji jest połączeniem parku krajobrazowego i odtworzonego ogrodu barokowego wraz z zabytkową aleją grabową. W otoczenie wkomponowano specjalne przyrządy dydaktyczne, na których poza rozwijaniem sprawności fizycznej, ćwiczący mogą uczyć się orientacji przestrzennej. Specjalnie dobrane komunikatory głosowe mają pomóc osobom niewidomym znaleźć nowe sposoby orientacji przestrzennej opartej na dźwiękach.

 

Więcej informacji:

Facebook