Organizator:

WIELKOPOLSKA: WOLSZTYN

Podziel się

Leżąca na zachodniej granicy województwa Gmina Wolsztyn stanowi doskonałą wizytówkę Wielkopolski witającą turystów z kraju i zagranicy hasłem „Wolsztyn pełną parą...”. Dawny układ urbanistyczny miasta, położenie na przesmyku dwóch jezior (Wolsztyńskiego i Berzyńskiego), atrakcyjne walory przyrodniczo- krajobrazowe stanowią solidną podstawę turystyki i rekreacji na terenie gminy.

Do największych atrakcji Wolsztyna należy bez wątpienia wolsztyńska Parowozownia, ostatnie miejsce na świecie, w którym parowozy nieprzerwanie wykorzystywane są do prowadzenia pasażerskiego ruchu planowego i gdzie niemal codziennie zobaczyć można parowóz „pod parą” pracujący dokładnie tak, jak kilkadziesiąt lat temu. Dziś parowozowe składy kursują od poniedziałku do piątku na trasie Wolsztyn-Zbąszynek-Wolsztyn, w soboty na trasie Wolsztyn-Poznań-Wolsztyn, szczegółowy rozkład jazdy: https://www.parowozowniawolsztyn.pl/rozklad-jazdy/

W Wolsztynie znajduje się również Muzeum Marcina Rożka, znanego rzeźbiarza, który w latach 30-tych XX wieku tworzył i mieszkał w Wolsztynie.

Wolsztyn to także miasto, w którym rozpoczęła się kariera naukowa lekarza Roberta Kocha, który pełniąc tutaj funkcję lekarza powiatowego rozpoczął swoje prace badawcze.

Ciekawą wolsztyńską atrakcją jest również Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, położony nad zachodnim brzegiem Jeziora Wolsztyńskiego.

Ulubionym miejscem spacerów jest Park Miejski oraz Szlak Żurawi biegnący wokół Jeziora Wolsztyńskiego. W parku znajduje się neoklasyczny pałac, dawna posiadłość Rodziny Mycielskich, a wśród parkowych alejek można odnaleźć dąb z rekonstrukcjami rzeźb Marcina Rożka.

W pobliżu Wolsztyna przebiega fragment Wielkopolsko-Lubuskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Jeden z jego obiektów pocysterski zespół klasztorny w Obrze, leży na terenie gminy Wolsztyn. Okolice Wolsztyna to także zespoły pałacowo-parkowe w: Chorzeminie, Gościeszynie i Wroniawach.

Ukształtowanie terenu, liczne jeziora oraz duża powierzchnia lasów (37% powierzchni gminy), sprzyjają uprawianiu różnorodnych form aktywnego wypoczynku, m.in. na podstawie opracowanych pakietów pobytowych:

  • miejski - obejmujący godzinny spacer trasą gier terenowych - szczegóły,
  • rowerowy – szlakami wiodącymi do atrakcyjnych zakątków Gminy Wolsztyn -  szczegóły,
  • wodny – z propozycją wypraw wolsztyńskimi jeziorami połączonych rzeką Dojcą.   

 

 

Załączniki