❗ We cordially invite you to the next edition TOUR SALON on October 4-6 2024❗  

Organizer:

Speakers

Dorota Chojnowska

Dorota Chojnowska

Kasia i Łukasz Będzińscy

Kasia i Łukasz Będzińscy

Piotr i Kasia Kozłowscy

Piotr i Kasia Kozłowscy

Magda Gorlas i Karolina

Magda Gorlas i Karolina