>> DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA 35. EDYCJĘ TARGÓW TOUR SALON 4-6 PAŹDZIERNIKA 2024 <<  

Organizator:

Komisja Europejska przedstawiła ścieżkę transformacji dla turystyki

Podziel się

Osiągnięcie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz długoterminowej odporności – to założenia planu przedstawionego przez Komisję Europejską dla sektora turystycznego. Obejmuje on szczegółowe określone kluczowe działania, cele i warunki jakie w najbliższych latach powinna spełnić turystyka.

Transformacja wymaga od społeczności i branży turystycznej podjęcia działań w 27 obszarach, m.in.
• inwestowanie w obieg zamknięty, który ma ograniczyć zużycie energii i wody, produkcję odpadów i zanieczyszczeń, a przy tym lepiej niż obecnie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zrównoważoną turystykę;
• usprawnienie praktyk w zakresie wymiany danych, aby umożliwić nowe innowacyjne usługi turystyczne i poprawić zrównoważone zarządzanie ośrodkami turystycznymi;
• inwestowanie w umiejętności w celu zapewnienia dostępności wykwalifikowanej siły roboczej i możliwości atrakcyjnej kariery w tym ekosystemie.

– Cieszę się, że możemy przedstawić wyniki miesięcy współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Udało nam się uzgodnić wspólną wizję unijnej turystyki i sposoby jej realizacji. Ścieżka ta ustala priorytety dla europejskiej turystyki na nadchodzącą dekadę. Chciałbym dziś zaprosić wszystkie zainteresowane strony do udziału we wspólnej ich realizacji – mówi komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji będzie miało zaangażowanie wszystkich podmiotów z sektora turystycznego. Dlatego też Komisja opublikowała ankietę internetową (dostępna w języku angielskim), w której zachęca do dzielenia się informacjami na temat ich indywidualnych i zbiorowych zobowiązań oraz do wyrażenia zainteresowania współpracą w zakresie realizacji transformacji. „Komisja będzie współpracować z zainteresowanymi stronami aby ukierunkowywać, wspierać i monitorować postępy transformacji” – czytamy na stronie KE.


Opracowywanie ścieżki transformacji dla turystyki rozpoczęło się w czerwcu 2021 r. konsultacjami z zainteresowanymi stronami na temat możliwych scenariuszy. Zorganizowano kilka warsztatów i spotkań z zainteresowanymi stronami w celu zgromadzenia i omówienia propozycji.

cieżka transformacji dla turystki jest pierwszą realizowaną w ramach szerszego działania zapowiedzianego w aktualizacji strategii przemysłowej UE, opublikowanej 5 maja 2021 r. Obecnie Komisja pracuje nad współtworzeniem ścieżek dla sektorów mobilności, budownictwa, sektorów energochłonnych oraz ekosystemów bliskości i gospodarki społecznej.

Ścieżka transformacji dla turystyki stanowi również odpowiedź na wniosek Rady Europejskiej zawarty w jej konkluzjach z 27 maja 2021 r., w którym wzywa się „Komisję i państwa członkowskie, by przy udziale odpowiednich zainteresowanych stron opracowały europejską agendę na rzecz turystyki”.

Jest również reakcją na przedstawione powyżej postulaty i toruje drogę ukierunkowanej na przyszłość transformacji, która zapewni długoterminową odporność ekosystemu turystycznego w okresie do roku 2030 i późniejszym.

 

Źródło: KE
Fot. Pixabay/pasja1000

Ankieta