>> DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA 35. EDYCJĘ TARGÓW TOUR SALON 4-6 PAŹDZIERNIKA 2024 <<  

Organizator:

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” wspiera Tour Salon

Podziel się

Organizacja dołączyła do grona patronów honorowych targów.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” powstała w roku 1996 roku. Jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą stowarzyszenia, do których należą właściciele obiektów turystyki wiejskiej.

Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich. Jednym z głównych zadań Federacji jest kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej – czyli dobrowolnej oceny obiektów turystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez licencjonowanych inspektorów.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w tym roku będzie wspierać targi Tour Salon w roli patrona honorowego.

Dziękujemy!