>> DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA 35. EDYCJĘ TARGÓW TOUR SALON 4-6 PAŹDZIERNIKA 2024 <<  

Organizator:

Polskie Marki Turystyczne na TOUR SALON

Podziel się

Na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej będzie można zapoznać się walorami turystycznymi miejsc, które w 2019 roku otrzymały tytuł "Polska Marka Turystyczna.

W gronie tym:

Marka Beskidy

została zbudowana wokół jednego z najbardziej rozpoznawalnych pasm górskich w Polsce. Beskidy są marką o transgranicznym potencjale, obejmując częściowo obszar Czech i Słowacji. Jednym z głównych celów przyjazdów jest turystyka aktywna, zimą: narciarska i snowboardowa, latem: turystyka górska piesza. Beskidy obejmują swoim zasięgiem tereny o bardzo bogatym folklorze. Autentyczność rozumiana jako silne utożsamianie się społeczności lokalnej z własną kulturą stanowi ogromny potencjał dla regionu przyciągający turystów pragnących doświadczyć lokalnego folkloru. Atutem regionu jest także zróżnicowany pejzaż kulturowy, ukształtowany w wyniku gospodarki pasterskiej. W Beskidach zachowało się dużo przykładów architektury drewnianej, zarówno świeckiej, jak i sakralnej. Sztukę ludową spotyka się w budownictwie, wyposażeniu wnętrz, przedmiotach codziennego użytku i narzędziach pracy.

 

Kraina Lessowych Wąwozów

obejmuje obszar położony w zachodniej części województwa lubelskiego, na północno-zachodnim skraju Wyżyny Lubelskiej. Jej nazwa nawiązuje do największego w Europie skupiska lessowych wąwozów. Kazimierski Park Krajobrazowy wraz z otuliną zasięgiem obejmuje ponad połowę krainy. Do ważnych potencjałów marki należą walory, atrakcje i infrastruktura umożliwiające rozwój turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Uzdrowiska mogą się pochwalić krystalicznie czystymi wodami leczniczymi z wapienno-żelaznych źródeł, wykorzystywanych m.in. w kuracji pitnej. Kraina Lessowych Wąwozów posiada także ogromny potencjał w zakresie rozwoju agroturystyki. Na jej obszarze znajdują się nie tylko klasyczne gospodarstwa agroturystyczne, ale również kwatery zlokalizowane na wsi, w nieczynnych już gospodarstwach rolnych. Ważnym elementem potencjału gospodarstw jest kuchnia oparta na lokalnych produktach: mąkach i kaszach. W Krainie Lessowych Wąwozów można skosztować najróżniejszych smaków klusek i pierogów, m.in. z nadzieniem z karpia, bobu, kaszy czy sera.

 

Lublin

To przepiękne miasto o urozmaiconej rzeźbie terenu, z licznymi wąwozami, dolinami i wzgórzami. Miasto zachwyca siedmiowiekową historią opowiadaną przez muzea, zabytki, tradycyjne smaki oraz legendy. Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od spaceru po Starym Mieście i podążać szlakiem historycznego bogactwa, wielokulturowych korzeni, a także wciąż żywych tradycji okresu jagiellońskiego i diaspory żydowskiej. Lublin nie bez powodu nazywany jest miastem inspiracji – jest niewątpliwie najważniejszym ośrodkiem życia kulturalnego we wschodniej Polsce. Miasto leżące na granicy Unii Europejskiej i wschodniej Europy od lat jest miejscem cieszących się renomą międzynarodowych festiwali i projektów artystycznych. Wydarzenia te ściągają do miasta znanych artystów z całego świata i przemieniają ulice w barwny, wielokulturowy tłum mówiący różnymi językami.

 

Śląsk Cieszyński

To kraina historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Świetne miejsce do uprawiana turystyki narciarskiej, zimowej turystyki pieszej, rowerowej oraz turystyki górskiej. Region słynie z heklowania, czyli unikatowego sposobu wytwarzania koronek, który stosują jedynie mieszkanki Koniakowa. Sposób wytwarzania koronek został wpisany na krajową lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Region intensywnie promuje współpracę transgraniczną, której przykładem są liczne inwestycje po obu brzegach Olzy, a flagowym wydarzeniem – festiwal filmowy „Kino na granicy”.

Toruń

To turystyczna ikona województwa kujawsko-pomorskiego, miastoo ogromnym dziedzictwie kulturowym, będącym świadectwem jego dawnej potęgi ekonomicznej i politycznej. Ogromne znaczenie dla turystyki ma zabytkowy średniowieczny zespół miejski, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Toruńskie pierniki są rozpoznawalne w całym kraju, a tradycja ich wytwarzania jest żywa, autentyczna i nadal dynamicznie się rozwija. W mieście istnieją liczne sklepy oferujące sprzedaż pierników (zarówno z dużej fabryki, jak i z małych rzemieślniczych zakładów), a także kilka miejsc, gdzie można własnoręcznie wypiec pierniki uczestnicząc w fabularyzowanych warsztatach. Również restauracje i kawiarnie oferują produkty i dania przygotowane w oparciu o piernikową tradycję. Warto wspomnieć o najsłynniejszym mieszkańcu Torunia – Mikołaju Koperniku, którego sława zapewnia Toruniowi silne skojarzenia z astronomią.

 

Polskie Marki Turystyczne

„Polskie Marki Turystyczne” to projekt mający na celu wykreowanie tzw. regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzanych rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Ma przyczynić się również do poprawy jakości świadczonych usług turystycznych i racjonalizacji prowadzonych działań marketingowych.

O projekcie