>> DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA 35. EDYCJĘ TARGÓW TOUR SALON 4-6 PAŹDZIERNIKA 2024 <<  

Organizator:

Powiat Starogardzki zaprasza na Kociewie

Podziel się

Powiat starogardzki położony jest w południowej części województwa pomorskiego. Jego obszar zajmuje 1346 km2, na którym zamieszkuje około 128 tysięczna społeczność określana mianem kociewiaków.

 

Siedzibą powiatu jest Starogard Gdański – jedno z najstarszych miast na Pomorzu, tradycyjnie uznawane za stolicę Kociewia – drugiego, co do wielkości - zwartego etnicznie i kulturowo regionu Pomorza. Ze względu na strukturę gospodarczą powiat starogardzki ma charakter rolniczo–przemysłowo-turystyczny. O jego atrakcyjności i walorach krajobrazowo – przyrodniczych, decyduje przede wszystkim położenie. Ponad 43% powierzchni powiatu zajmują lasy, a 10% jego obszaru to wody powierzchniowe.

Pod względem historyczno-geograficznym powiat starogardzki zajmuje centralną część Kociewia, obejmującą obszar dwóch mezoregionów: Pojezierza Starogardzkiego i Równiny Tucholskiej. Południową i południowo - zachodnią część powiatu pokrywają Bory Tucholskie, wśród których malowniczo ulokowały się liczne jeziora, połączone meandrującymi rzekami i strugami. Do największych jezior Pojezierza Starogardzkiego należą: Kałębie, Udzierz, Czarne i Słone w gminie Osiek, Borzechowskie i Niedackie w gminie Zblewo, Sumińskie w gminie Starogard Gdański oraz jezioro Godziszewskie w gminie Skarszewy. Bardzo atrakcyjne pod względem widokowym i rekreacyjnym są rzeki Wda i Wierzyca, ich wody utworzyły liczne zakola pośród lesistych brzegów. Obie rzeki są uznanymi szlakami wodnymi dla kajakarzy. Równie piękna jest rzeka Wietcisa, o naturalnym biegu, silnie meandrująca wśród dziewiczych terenów północnego Kociewia. Na podstawie zachowanego w stanie naturalnym bogactwa przyrodniczego, na terenie ziemi starogardzkiej utworzono m.in. 3 obszary chronionego krajobrazu: Borów Tucholskich, Doliny Wietcisy i Doliny Wierzycy oraz pięć rezerwatów przyrody: w gminie Osiek - "Czapli Wierch", "Jezioro Udzierz" oraz "Krzywe Koło w Pętli Wdy", na terenie gmin Osieczna i Osiek – Rezerwat "Zdrojno", w gminie Skarszewy - „Leśny Brzęczek”. W Wirtach - na terenie gminy Zblewo, znajduje się unikatowy na skalę europejską najstarszy Leśny Ogród Botaniczny w Polsce - Arboretum Wirty, założony w II połowie XIX wieku, gdzie zobaczyć można kolekcję ponad 830 gatunków drzew i krzewów z całego świata.  

Powiat starogardzki posiada bogate dziedzictwo kulturowe, które ściśle związane jest z kulturą kociewską. Świadectwem dawnej tradycji, kultury i sztuki ludowej Kociewia są zachowane do dziś: architektura ludowa, łącząca w sobie elementy typowe dla rzemiosła i sztuki, gwara oraz zwyczaje i obrzędy. Na ziemi starogardzkiej znaleźć można znaleźć znakomite przykłady architektury średniowiecznej w postaci gotyckich kościołów, które stanowią świadectwo panowania na tych ziemiach Zakonu Krzyżackiego.

Przyroda i zabytki ziemi starogardzkiej łączą się ze sobą harmonijnie na malowniczych trasach turystycznych. Odwiedzający nasz region turyści mogą skorzystać z już istniejących, znakomicie funkcjonujących i oznakowanych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych. Dzisiejsze oblicze powiatu starogardzkiego ulega dynamicznym przemianom, ukierunkowanym na rozwój jego potencjału gospodarczego, społecznego i turystycznego. Wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim zrealizowało projekt budowy ponad 400 km turystycznych tras rowerowych. W 2012 roku na terenie powiatu starogardzkiego powstał nowy obiekt turystyczny – Grodzisko Owidz, które jest rekonstrukcją XI -wiecznego grodu obronnego. Obiekt obecnie jako Muzeum Mitologii Słowiańskiej jest jedyną tego typu placówką w Europie i jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych w Polsce północnej, którą warto odwiedzić.  Również stolica Kociewia –  królewskie miasto Starogard Gdański – miejsce urodzenia wybitnych gwiazd sportu: Kazimierza Deyny, Andrzeja Grubby, czy Oktawii Nowackiej, nie zawiedzie przyjezdnych, którzy spacerując trasą turystyczną p.n. „Korona i Krzyż”, zwiedzić mogą najznamienitsze zabytki gotyckiej architektury.

Kociewie czeka na Ciebie! Zapraszamy!

https://powiatstarogard.pl/

https://www.facebook.com/Powiat.Starogardzki/