>> DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA 35. EDYCJĘ TARGÓW TOUR SALON 4-6 PAŹDZIERNIKA 2024 <<  

Organizator:

"Szlakiem granitu" do Poznania na Tour Salon

Podziel się

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” to wspaniała lokalna inicjatywa wspierająca promocję regionalnych produktów.

Obszar LGD „Szlakiem Granitu” znajduje się w południowo – zachodniej części Polski. Jego walory wynikają z faktu usytuowania na styku kilku krain geograficznych zarówno równinnych, jak i górskich. Ponad połowa terenu znajduje się na Przedgórzu Sudeckim, dzięki czemu rzeźba terenu jest mocno urozmaicona i bardzo ciekawa pod względem turystycznym. Na obszarze tym występuje spora ilość zbiorników wodnych, które mają charakter rekreacyjny. Znajdują się one praktycznie w każdej gminie LGD „Szlakiem Granitu”.
Teren partnerstwa jest zasobny w surowce naturalne. W centralnej, a zwłaszcza zachodniej części obszaru, na terenie gmin Strzegom i Dobromierz występują bogate złoża granitu, który obecnie wydobywany jest w kilkunastu kopalniach.
Obszar LGD „Szlakiem Granitu” posiada wiele cennych przyrodniczo zasobów fauny i flory.
Przeważająca część obiektów cennych przyrodniczo to pomniki przyrody. Jego materialnym świadectwem są liczne na tym terenie obiekty kultury materialnej w postaci zamków i pałaców. Te pierwsze budowane były jeszcze w okresie piastowskim jako element obrony granic księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Te drugie powstawały później, gdy właściciele ziemscy, bogate mieszczaństwo i fabrykanci rozwijali swoje majątki, bazując na rolnictwie i wysokim poziomie cywilizacyjnego i przemysłowego dorobku regionu. Spora ich część, w wyniku zawirowań historycznych XIX i XX w., jest dziś zrujnowana i oczekuje na nowych właścicieli. Wszystkie są pięknie położone i posiadają dużą wartość zabytkową. Wpływy różnorodnych tradycji kulturalnych, nurtów ideowych i stylów artystycznych odcisnęły się trwałym piętnem na krajobrazie tego regionu. Występują tu zarówno zabytki wyjątkowej rangi, uznawane za perły architektury jak i takie, których walory są znacznie skromniejsze.
Na obszarze znajduje się 7 muzeów i izb pamięci. Najbardziej z nich znane to „Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku” w Jaworzynie Śląskiej oraz „Muzeum Gross Rosen” w Rogoźnicy.

Dzięki współpracy z lokalnymi producentami z naszego obszaru organizacja ma możliwość prezentacji wyrobów na targach i jarmarkach, a także w Centrum Turystycznym Granitowego Szlaku w Dobromierzu. Są to między innymi wyroby z dyni, jagód, borówek, jak i również mąka, miody, wina, czy piwa. Regionalne produkty cieszą się bardzo dużą popularnością.

W Centrum Turystycznym w Dobromierzu mieści się także punkt informacji turystycznej, w którym można uzyskać informacje na temat interesujących miejsc w rejonie. Są to na przykład Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Pałac w Morawie, Młyn Siedlimowice czy Wieża Widokowa w Dobromierzu. Organizowane są również wizyty studyjne, których głównym celem jest zapoznanie się z lokalnymi producentami, atrakcjami, jak również promowanie ich w innych regionach Polski.

Zapraszamy wszystkich do zakupu lokalnych produktów oraz skorzystania z bogatej oferty turystycznej!

Tour Salon 27-29 października 2023, Międzynarodowe Targi Poznańskie

https://www.facebook.com/LGDSzlakiemGranitu